Arbeidsmaur logo

Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap?

Vi ønsker her å gi en kjapp oversikt over de viktigste forskjellene mellom de to vanligste selskapsformene, slik at du enklere kan bestemme hvilken som passer for deg.

Økonomisk ansvar

Den største, og viktigste forkjellen mellom ENK og AS, er at aksjeselskaper er hva loven kaller juridiske personer, og kan påta seg forpliktelser. Driver du enkeltmannsforetak, er det du personlig som forplikter deg til avtaler som inngås.

Det vesentlige her, er hva som skjer dersom selskapet går konkurs. Dårlig driftsresultat, erstatningsansvar eller andre kostnader kan fort føre til udekket tap. Som selvstendig næringsdrivende er det du personlig som skal dekke dette tapet. Går et aksjeselskap konkurs, er hovedregelen at gjelden dør sammen med selskapet.

Ved en eventuell konkurs, står du sterkere som innehaver av et aksjeselskap.

Har man opptrådt uaktsomt, kan man også holdes ansvarlig som styremedlem eller daglig leder i et aksjeselskap, men det skal vesentlig mislighold til for at dette inntreffer. Det er derfor viktig å gjøre det som kreves i forbindelse med styrearbeid, og å slå selskapet konkurs tidlig nok til at ikke samarbeidspartnere blir dratt med i dragsuget.

Lønn i ENK

I et enkeltmannsforetak er hele overskuddet ansett som personlig inntekt, og skattes deretter. Denne skatten skal forhåndsbetales fire ganger i året, basert på hvor mye det er antatt at du vil tjene.

Fordi inntektene dine ikke nødvendigvis er synkronisert med skatte-terminene, påfører dette en stor belastning for mange næringsdrivende.

Om du ikke greier å betale en termin, kan skatteoppkreveren med loven i hånden forlange betaling for alle resterende terminer i skatteåret. Dette er en mekanisme som har tatt knekken på mer enn en bedrift.

Frikortgrensen på 55 000 kr gjelder heller ikke for næringsinntekt.

En siste ulempe som er verdt å nevne er at de fleste bankene vil sky deg som pesten, når de ser at du driver enkeltmannsforetak. Det kan være svært vanskelig å få lån, når du står personlig ansvarlig for en bedrift.

Lønn i AS

Driver du aksjeselskap skatter du kun personlig av det som blir tatt ut i lønn eller utbytte. Overskudd som holdes igjen i selskapet beskattes med 22 prosent.

I tillegg til at du skatter personlig, må selskapet betale arbeidsgiveravgift på lønnen din. De fleste foretak betaler 14,1%, men det avhenger av hvilken kommune du holder til i.

Sykepenger

Er du ansatt i eget AS, har du samme rett på sykepenger som i en hvilken som helst annen jobb. Selskapet dekker sykepenger de første 16 dagene, og deretter tar NAV over (100%).

Som enkeltmannsforetak dekker du tapet privat de første 16 dagene, og når NAV tar over får du i motsetning til vanlige arbeidstakere bare 75% av lønnen din. Skal du få mer, må du tegne ekstra forsikringer.

Dagpenger

Skulle bedriften gå dukken, får du en ekstra smell dersom du driver enkeltmannsforetak. Du har nemlig ingen rett på dagpenger dersom dette skulle gjøre deg arbeidsledig. Går derimot et aksjeselskap konkurs, har du samme rettigheter som om du skulle ha mistet en vanlig jobb.

Byråkrati

Sammen med det begrensede økonomiske ansvaret i aksjeselskaper kommer noen forholdsregler til hvordan selskapet skal styres. Alle aksjeselskaper skal for eksempel ha et styre, og i de fleste tilfeller bør de avholde styremøter minst fire ganger årlig.

I tillegg skal eierne samles til møte en gang i året, og godkjenne årsregnskapet. Alle disse møtene skal dokumenteres med referater, som skal signeres og lagres forsvarlig.

Et annet moment er at det skal føres en aksjeeierbok over eierne, og leveres en Aksjonærregisteroppgave hvert år.

Selv om man fortsatt kjenner lukten av byråkrati, har Aksjeloven blitt langt mer fleksibel de siste årene, og det er nå åpnet for å avholde møter over telefon eller e-post, samt å utarbeide og signere dokumentene elektronisk.

Regnskap

Det er mange som tror at enkeltmannsforetak ikke trenger å føre regnskap. Det er en sannhet med store modifikasjoner.

Man sier at enkeltmannsforetak har bokføringsplikt, mens aksjeselskap har regnskapsplikt. Men hva er egentlig bokføring? Bokføring er jobben med å samle dokumentasjon fra kjøp og salg gjennom året, og samle det i et regnskap.

Den ekstra jobben aksjeselskaper må håndtere, er å utarbeide en rapport ved slutten av regnskapsåret, som sendes inn til Regnskapsregisteret. Enkeltmannsforetak sender ikke inn regnskapet, men må kunne vise det frem dersom de får bokettersyn.

Kostnader

De fleste enkeltmannsforetak trenger kun å registreres i Enhetsregisteret, og dette er gratis. Driver du derimot med varesalg, eller har mer enn fem ansatte, må du også registrere det i Foretaksregisteret (koster 2 250 kr).

Alle aksjeselskaper må registreres i Foretaksregisteret. Dette koster 5 570 kr.

Selv om stiftelseskostnadene for AS er lavere, må det totalt skytes inn minst 30 000 kr i aksjekapital når du starter aksjeselskapet. Det resterende beløpet kan brukes til selskapets driftskostnader.

Regnskapet er naturligvis gratis om du gjør det selv. Vil du hyre inn en ekstern regnskapsfører, er det rimelig å anta at det vil koste rundt 10 000 kr i året for et lite aksjeselskap med få bilag. For et enkeltmannsforetak vil nok prisen ligge noen tusenlapper lavere.

Hva bør du velge?

Til syvende og sist er du nødt til å avveie om det du sparer på å starte enkeltmannsforetak er verdt det større økonomiske ansvaret og de mindre økonomiske rettighetene du sitter igjen med.

Vi mener aksjeselskap er veien å gå for de fleste som har ambisjoner om å skape en arbeidsplass.

Driver du derimot en liten eller sporadisk virksomhet ved siden av en dagjobb, kan kanskje et enkeltmannsforetak ha noe for seg.