Starte AS: 7 enkle steg for å registrere din bedrift

Å starte AS er ikke så vanskelig som mange av oss tror. Denne artikkelen tar kjapt for seg de viktigste stegene.

Mens du følger artikkelen, kan du gratis utarbeide et stiftelsesdokument med vårt oppstartsskjema:

Opprett stiftelsesdokument

Ved oppstart av aksjeselskap må et minimumsbeløp på 30 000 kr skytes inn på selskapets konto, som aksjekapital. Disse pengene står til selskapets disposisjon når det er ferdig registrert.

Man må betale et gebyr på 5 570kr til Brønnøysundregistrene for registrering i Foretaksregisteret. Avgiften blir fakturert i etterkant, og man kan benytte aksjekapitalen til å betale.

1. Bestemme firmanavn, aksjekapital og eiere

Firmanavn

Før du kan starte AS, må du bestemme deg for et firmanavn. De viktigste reglene er at navnet skal inneholde betegnelsen AS, at navnet ikke allerede er i bruk, og at det ikke er det samme som navnet på et land, fylke eller en kommune.

Vi har skrevet en egen artikkel om valg av firmanavn, med flere detaljer og tips. Om du fyller ut oppstartsskjemaet vårt, vil det automatisk sjekke at navnet ikke allerede er registrert.

Aksjekapital og eiere

Lovens krav til aksjekapital betyr at stifterne må sette inn minimum 30 000 kr på selskapets bankkonto under etableringen. Beløpet kan selvfølgelig være høyere, etter eget ønske.

Firmaet disponerer disse pengene fritt etter oppstart, og registreringsavgiften blir fakturert i etterkant slik at den kan dekkes av disse midlene.

Man kan også benytte maskiner og andre verdifulle gjenstander som innskudd. Dette krever ekstra papirarbeid og godkjenning av revisor, så det er ikke verdt bryet for f.eks. en laptop eller to. Vi setter deg i kontakt med en regnskapsfører om du trenger hjelp.

Hvis du ønsker en mer dyptgående forklaring, har vi skrevet en detaljert artikkel om hva aksjekapitalen egentlig er.

2. Styrets sammensetning og daglig leder

Alle aksjeselskap må ha et styre, med minst ett medlem – en styreleder. Styrets jobb er å holde oversikt over firmaets økonomi, og stemme over strategiske avgjørelser.

I tillegg til styreleder, kan man ha et knippe andre roller i styret. For små selskaper er det i hovedsak tre roller som er aktuelle: styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Det tradisjonelle styremøtet står ofte i sterk kontrast til dagens smidige selskapsutvikling.

Vi mener styrearbeid får ufortjent mye oppmerksomhet i lesestoff om start av firma. For de fleste småbedrifter er styrearbeidet en nødvendig formalitet, snarere enn et nyttig verktøy.

Har man fått inn penger fra en tredjepart (investor) som ikke deltar i den daglige driften, har styremøtene en viktigere funksjon. Men utover det som er lovpålagt, anbefaler vi deg uansett å bruke sunn fornuft – av og til er en kjapp telefon det enkleste.

Daglig leder

De fleste aksjeselskaper har også en daglig leder. Om det ikke utnevnes en daglig leder, vil styreleder være ansvarlig for driften.

Om du er et «one man show», og ikke har planer om å ta ut lønn (du har annen inntekt, eller skal leve på oppsparte midler), kan du velge å være styreleder, og unnlate å ha daglig leder i selskapet. Styremedlemmer regnes ikke som ansatte, og du slipper dermed å lage ansettelseskontrakter og å tegne yrkesskadeforsikring (påkrevd for alle ansatte – også eierne).

Det er ikke uvanlig at samme person er både styreleder og daglig leder.

3. Stiftelsesdokumentet

Den første formaliteten som må på plass når du skal starte AS er stiftelsesdokumentet. Dette er den offisielle erklæringen av selskapets start, og må sendes til banken din for å opprette konto for aksjekapital, og senere til Foretaksregisteret som en del av registreringen.

Klikk her for å lage et stiftelsesdokument med vårt oppstartsskjema

Stiftelsesdokumentet inneholder også selskapets vedtekter, som setter noen grunnregler for bedriften. Du må fylle ut følgende i skjemaet:

  • Firmanavn
  • Selskapets aktivitet (en eller to setninger om hva selskapet skal drive med). Hvis du trenger eksempler, kan du søke opp selskaper i din bransje hos Brønnøysundregistrene (se etter Vedtektsfestet formål).
  • Navn, adresse og fødeslsnummer for alle stiftere
  • Størrelse på aksjekapital (minimum 30.000 kroner)
  • Antall aksjer i selskapet (100 er vanlig for små firma)
  • Hvor mange aksjer hver av stifterne skal ha (de må også betale inn tilsvarende andel av aksjekapitalen)
  • Styrets sammensetning
  • Forretningsadresse

4. Bedriftskonto for aksjekapital

Når stiftelsesdokumentet er signert, må du opprette en bedriftskonto for aksjekapitalen. Kapitalen må innbetales, og du må ha en signert bekreftelse fra banken før du registrerer firmaet i Foretaksregisteret.

Bestiller du vår Oppstartspakke, lager vi bankavtalen og innhenter bekreftelsen for deg.

Vi bruker som hovedregel DNB for bedriftskontoer, fordi de gir gratis bekreftelse på innbetalingen, og fordi de fleste regnskapssystemer tilbyr integrasjon mot DNB. Dette er viktigere enn å ha privatkonto og bedriftskonto i samme bank.

Foto: Håkon Styri

5. Velge regnskapsfører

Alle selskapets kostnader og inntekter må regnskapsføres. Du trenger ingen autorisasjon for å gjøre dette selv, så lenge du er ansatt i bedriften. Mange velger allikevel å sette ut jobben til en ekstern regnskapsfører.

regnskapsforer

Via giphy.

Om du ikke har bestemt deg, kan du registrere selskapet uten regnskapsfører, og eventuelt melde i etterkant dersom det blir endringer.

Vi har laget en veldig elementær introduksjon til regnskapssystemet Fiken. Om du er OK med tall, mener vi dette er en sunn investering: om du forstår grunnleggende økonomi er det lettere å ta de riktige valgene forretningsmessig.

Om du ønsker å føre regnskapet selv, men er usikker på dine ferdigheter, er det mulig å finne en mellomløsning hvor regnskapsfører er tilgjengelig for rådgivning, og til å se over regnskapet ved årets slutt.

6. Registrering i Foretaksregisteret

Når bankbekreftelsen er klar, er siste steg for å starte AS registrering i Foretaksregisteret. Du må sende inn en Samordnet Registermelding gjennom den offentlige portalen Altinn for å bli registrert.

Bestiller du vår Oppstartspakke, fyller vi inn registreringsskjemaet for deg.

Forventet behandlingstid på søknaden varierer, og du finner oppdaterte tall hos Brønnøysundsregistrene.

Hvis det mangler noe i søknaden din, vil du få en melding gjennom Altinn. Etter å ha korrigert for eventuelle feil sender du inn registermeldingen på nytt (du betaler uansett bare én avgift).

Når registreringen er godkjent, vil du bli tildelt et organisasjonsnummer. Du kan nå fakturere kunder, og om du sender en e-post til banken med ditt organisasjonsnummer, vil de aktivere din tilgang til bedriftens nettbank. Gratulerer!

7. Aksjeeierbok og aksjebevis

Aksjeeierboken skal gi en oversikt over hvem som eier og har eid aksjer i selskapet. Du er lovpålagt å holde denne oppdatert etter hvert som eierforhold skifter. Alle eiere skal også få utstedt et aksjebevis med informasjon om hva som har blitt lagt inn.

Aksjeeierboken skal ikke sendes inn til noe register, men er offentlig informasjon, og om noen ber om innsyn er du pliktig til å gi dem tilgang (uansett årsak).

Vi har laget en elektronisk aksjeeierbok som automatisk sender ut aksjebevis til eierne, og som kan levere Aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn (leveres en gang i året).

Gratulerer med nytt aksjeselskap!

Med litt drahjelp er det ikke vanskelig å starte AS! Vi ønsker deg lykke til i arbeidet videre mot stabil drift og overskudd!